Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen? : en litteraturstudie

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en dårlig bolig påvirker helsen negativt, både den fysiske og den mentale helsen. Denne sammenhengen kan overstyres av variablene utdanning og inntekt. Det tyder på at det er sosiale forskjeller i fordeling av bolig som er de bakenforliggende årsakene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 580.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:01:34.511611
MODIFIED 2015-12-16 01:01:34.871162
CREATED 2015-12-16 01:01:34.511611
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)