Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolig og oppvekst : konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Rapporten tar for seg barnefamilier som bor i kommunal utleiebolig og viser at dårlig bostandard og trangboddhet av mange oppleves å begrense barnas liv. Det største problemet synes likevel å være belastede bomiljøer med høy konsentrasjon av sosiale problemer. Notatet "Langsiktige konsekvenser av å vokse opp i leiebolig" inneholder de kvantitative resultatene fra prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:14.538198
MODIFIED 2018-01-13 05:00:56.034897+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:14.538198
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)