Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolig ved løslatelse? : underveisevaluering av samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Samarbeidsavtalen mellom Trondheim fengsel og Trondheim kommune blir ansett som både unik og en styrke for utviklingen av gode samarbeidsrelasjoner mellom de to aktørene. Gjennom å avtalefeste faste samarbeidsprosedyrer for å få bostedsløse innsatte i fengselet over i permanente boliger ved løslatelse, er det dannet et bra utgangspunkt for gode og effektive samhandlingsrelasjoner mellom instansene. I noen tilfeller samarbeider fengsel og kommune godt, i andre tilfeller mindre godt. Slik denne utredningen viser er det lite forutsigbarhet med hensyn til når samarbeidet fungerer godt eller mindre godt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 180.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:43.014510
MODIFIED 2015-04-08 06:00:15.813339+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:43.014510
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)