Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging?

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Til tross for høye boligpriser og sterk befolkningsvekst har boligbyggingen på slutten av 2000-tallet vært lav. I rapporten undersøker vi konjunkturutviklingens og finanskrisens betydning, samtidig som vi diskuterer ulike forklaringer på tilbudssiden, som endringer i institusjonelle forhold, kommunenes rolle i utbyggingspolitikken, utbyggernes egen atferd og strukturelle trekk ved byggenæringen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.0MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:22.879884
MODIFIED 2017-12-31 20:00:24.891962+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:22.879884
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)