Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Boligetablering : analyse av problemer og evaluering av virkemidler

Rapporten tilhører rapportseriene Prosjektrapport.

Dette er en rapport fra en utredning om boligetableringsproblemer.

Formålet med denne utredningen har vært å analysere problemer med å etblere seg i egen eiebolig for ungdom, aleneforsørgere, funksjonshemmede og innvandrere. I tillegg er det en evaluering av Husbankens selektive virkemidler for ungdom.

Det er i tillegg utarbeidet konkrete anbefalinger til myndighetene, basert på de konklusjoner materialet gir anledning til å trekke.

Det er boligetablering forstått som kjøp som er fokusert på i utredningen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 38.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:09:10.540667
MODIFIED 2019-04-25 13:00:58.163528+00:00
CREATED 2011-05-10 10:09:10.540667
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)