Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Boligsosiale utfordringer og sosial innovasjon

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport .

Denne rapporten handler om behovet for sosial innovasjon i det boligsosiale arbeidet. Hensikten med prosjektet har vært å utarbeide en policyanalyse av hvilken rolle sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap kan spile på det boligsosiale området og innenfor rammene av det norske velferdsstaten. Analysen er basert på litteratur om sosial innovasjon og på kartlegging av det boligsosiale feltet. I tillegg er det arrangert et innovasjonsforum hvor foreløpige funn fra prosjektet ble presentert og aktører i feltet fikk komme med tilbakemeldinger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2015-12-16 01:00:57.757738
MODIFIED 2015-12-16 01:00:58.041244
CREATED 2015-12-16 01:00:57.757738
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)