Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Metodisk boligsosialt arbeid er et videreutdanningstilbud ved Diakonhjemmet Høgskole som startet opp høsten 2012. Videreutdanningen går over to år og avsluttes våren 2014 og er et pilotstudium som gjennomføres på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fafo og NOVA utfører evalueringen av studiet. Evalueringen startet våren 2013 og følger studiet til det avsluttes våren 2014, og i tillegg gjennomføres en siste datainnsamling blant studenter og tjenesteledere i kommunene hvor de jobber, etter at studiet er avsluttet høsten 2014. Denne rapporten er en delrapportering fra evalueringen. Sluttrapporten fra evalueringen kommer i februar 2015.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:06:08.064076
MODIFIED 2017-02-12 01:06:08.364403
CREATED 2017-02-12 01:06:08.064076
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)