Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling II : Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport.

Rapporten tilhører rapportseriene Fafo-rapport.

Diakonhjemmets høgskole gjennomførte med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet studietilbudet «Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid», som ble startet høsten 2012 og avsluttet våren 2014. Målgruppa for studiet var helse- og sosialarbeidere med treårig utdanning som arbeider innen tjenester for boveiledning, rusomsorg og psykisk helse. Diakonhjemmets utdanningstilbud la eksplisitt vekt på brukeroppfølging og boveiledning og hadde et pedagogisk opplegg med søkelys på metoden oppgaveorientert mestringstilnærming (OOMT). Fafo og NOVA fikk i oppdrag å evaluere videreutdanningstilbudet. Evalueringsprosjektet har fulgt gjennomføringen av denne videreutdanningen nesten fra oppstarten. Både opplegget for studietilbudet og OOMT er nærmere omtalt i en delrapport fra evalueringen, som ble utgitt av Fafo i februar 2014. Formålet med denne endelige evalueringen er todelt: 1. Å undersøke om videreutdanningstilbudet gir deltakerne (studentene) og de involverte kommunene en kompetanse som er relevant for å møte lokale boligsosiale utfordringer. 2. Å undersøke om videreutdanningen bidrar til mer tilpasset brukeroppfølging og større brukermedvirkning.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-02-12 01:05:28.526202
MODIFIED 2017-02-12 01:05:28.537260
CREATED 2017-02-12 01:05:28.526202
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)