Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Boligsosialt utviklingsprogram : delrapport 2010

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

For å oppnå en mer helhetlig oppfølging av kommunenes boligsosiale arbeid, har Husbanken Region øst iverksatt Boligsosialt utviklingsprogram for kommunene.

Programmet vil gå over en åtteårs periode (2009-2017) med i alt 16 kommuner. Programsatsningen startet opp våren 2009.

Møreforsking Volda evaluerer Boligsosialt utviklingsprogram i perioden 2009-2012, og målet med følgeevalueringen er å videreføre erfaringer fra kommunenes arbeid og erfaringer ved bruk av program som metode og virkemiddel i Husbankens boligsosiale arbeid.

Rapporten er en av to delrapporteringer og har fokus på a) Hvordan kommunene har arbeidet med lokal organisering og forankring i prosessen fram mot Handlingsplan for Boligsosialt utviklingsprogram b) I hvilken grad Husbankens programtilnærming i form av Boligsosialt utviklingsprogram er en formålstjenelig metode for å bedre det boligsosiale arbeidet i kommunene i programmets to første faser.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2011-05-10 10:08:13.036005
MODIFIED 2013-02-14 18:13:03.417173
CREATED 2011-05-10 10:08:13.036005
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)