Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolyst : innsats for økt stedstilhørighet gjennom prosjektbasert lokal samfunnsutvikling

Formålet med denne rapporten er å sammenstille og vurdere resultater og erfaringer fra bolystprogrammet. Denne rapporten er en videreutvikling av Distrikts-senterets kartlegging fra 2013. Den tok for seg 81 prosjekter, hvorav bare et fåtall var avsluttet. Distriktssenteret har nå gått mer i dybden på en del prosjekter. Rapporten vektlegger, i tillegg til data fra bolystnotatet i 2013, resultatene av 42 prosjekter hvor Distriktssenteret har gått grundig inn i sluttrapportene. Prosjektsøknader/ finansieringsplaner fra 103 prosjekter er også med i datagrunnlaget. I tillegg er en erfaringssamling som omhandlet integrering spesielt brukt som datagrunnlag. Rapporten er ment å gi kunnskap til aktører som arbeider med lokal samfunnsutvikling.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-11 22:04:30.006028
MODIFIED 2017-04-11 22:04:30.271887
CREATED 2017-04-11 22:04:30.006028
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)