Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolyst og engasjement i småbyer og tettsteder : evaluering av stedsutviklingsprogrammet BLEST

BLEST står for BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder og er et stedsutviklingsprogram i regi av Husbanken i perioden 2006-2010.

Husbankens intensjon har vært å se BLEST i sammenheng med andre statlige prosjekter for stedsutvikling. Evalueringen viser at medvirkning skaper stort lokalt engasjement, og at mange ulike metoder blir tatt i bruk i medvirkningssammenheng.

Noen av de prosjektene som fikk utvidet sine økonomiske rammer fra Husbankens side underveis, utløste ekstra midler fra andre kilder, for eksempel fylkeskommunene og privat sektor. Ekstern fagkompetanse er blitt tilført kommunene gjennom BLEST, og dette har beriket diskusjonene i kommunene.

Oppsummert viser det seg at de prosjektene som var godt organisert, og de som hadde politisk prioritet, var de mest vellykkede.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:40.081006
MODIFIED 2013-02-14 18:09:58.322469
CREATED 2010-10-27 16:50:40.081006
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)