Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bolyst og stedsattraktivitet : motiver for å flytte og bo i distriktene

Rapporten tilhører rapportseriene Notat.

Resultatene fra Bo- og flyttemotivundersøkelsen 2008 viser at arbeid i større grad blir brukt som begrunnelse for å flytte til og bli boende i de perifere distriktsregionene enn i andre typer regioner. En grunn til det er at det hegnes mer om arbeidet når valgmulighetene er færre. Ved siden av arbeid viser tilhørighet og stedsidentitet seg å ha stor betydning for å bli boende. Bolig blir i liten grad brukt som motiv for å flytte mot strømmen. Begrunnelsene i Fjellregionen har en sterkere distriktsprofil enn i distriktene generelt. Sterkere hensyn til familie og helse er en del av årsaksbildet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 212.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-10 21:03:32.187339
MODIFIED 2014-08-14 11:49:22.305795+00:00
CREATED 2014-04-10 21:03:32.187339
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)