Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Borte bra, men hjemme best? : færre norske studenter i utlandet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Rapporten ser på endringen i antall norske studenter i utlandet de senere år, og søker å identifisere mulige årsaker til utviklingen. Årsaksforholdene er sammensatte, og den relative betydningen av ulike forhold er vanskelig å fastsette. Det fokuseres derfor på å kartlegge forhold som kan hemme og fremme studentmobilitet generelt. Rapporten omfatter både gradsstudenter og delstudenter. Det kvantitative tallgrunnlaget er i hovedsak hentet fra Lånekassen, og er satt sammen på en slik måte at det gir ny informasjon. Det kvalitative materialetutgjøres av reanalyse av data fra evalueringen av Kvalitetsreformen og fra et knippe intervjuer med studiedekaner og internasjonale koordinatorer foretatt i mai 2008.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 613.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-06 13:00:27.040314
MODIFIED 2014-08-14 11:45:53.064608+00:00
CREATED 2013-02-06 13:00:27.040314
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)