Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bosetting av flyktninger : forslag til endringer i økonomiske virkemidler

Rapporten tilhører rapportseriene TF-rapport.

En kartlegging av økonomiske virkemidler til rådighet ved bo-setting av flyktninger. Hovedfokus i rapporten er å drøfte og konkretisere forslag til endringer i de økonomiske virkemidlene som kan gi kommunene best mulige forutsetninger og incentiver til å bosette mange nok flyktninger framover. Rapporten består først av en kartleggings- og dokumentasjonsdel som synliggjør hvilke økonomiske virkemidler kommunene har til rådighet når de skal bosette og integrere flyktninger. Som en del av studien ble det gjennomført en spørreundersø-kelse rettet mot både økonomi- og flyktningeansvarlig i et utvalg kommuner. Vi ønsket her å få en oversikt over kommunenes oppfatning av de eksisterende økonomiske virkemidlene, i tillegg til spesielt å få en vurdering av 13 konkrete forslag til endringer i det økonomiske virkemiddelapparatet for bosetting av flyktninger.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 730.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:42:18.561413
MODIFIED 2013-02-14 18:13:45.285664
CREATED 2012-01-29 20:42:18.561413
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)