Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting : erfaringer fra casekommuner og flyktninger : rapport 2

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport .

Avtalt sjølvbusetting går ut på at flyktningar som enno ikkje er tildelt ein kommune, finn bustad i den private leigemarknaden og får busettinga godkjent av kommunen og IMDi. Rapporten ser nærare på fordelar og ulemper ved ordninga for flyktningar, kommunar og for samfunnet på kort og lang sikt.

Studien er andre og siste del av eit større FoU-prosjekt om avtalt sjølvbusetting blant flyktningar. Ordninga med avtalt sjølvbusetting går ut på at flyktningar som enno ikkje er tildelt ein kommune, finn bustad i den private leigemarknaden og får busettinga godkjent av kommunen og IMDi. Rapporten ser nærare på fordelar og ulemper ved ordninga for flyktningar, kommunar og for samfunnet på kort og lang sikt. Rapporten tematiserer også kva for implikasjonar avtalt sjølvbusetting kan ha for den norske busettingsmodellen.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.5MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2018-02-22 01:02:19.582692
MODIFIED 2018-02-22 01:02:20.139535
CREATED 2018-02-22 01:02:19.582692
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)