Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program

Rapporten tilhører rapportseriene ideas2evidece rapport.

Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale trainee-ordninger har på målsettingen om å rekruttere unge med høy utdanning til distriktene. Oppdragsgiver er Distriktssenteret: Kompetansesenter for distriktsutvikling. Rapporten baserer seg på analyser av kvalitative og kvantitative data. Det er således gjennomført kvalitative intervjuer med daglige ledere i trainee-programmene, traineer/eks-traineer, finansører, bedrifter og offentlige institusjoner som er tilknyttet programmene. I tillegg er det gjennomført to surveyer; en blant traineer/eks-traineer og en blant bedrifter og organisasjoner som er med i ordningene. Undersøkelsene ble gjennomført i løpet av oktober-november 2010.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.8MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:01.341709
MODIFIED 2013-02-14 18:13:39.787047
CREATED 2012-01-29 20:39:01.341709
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)