Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bostøtte: Mobilitet, kontinuitet og endring

I denne rapporten presenterer Nova hovedtrekk og resultater fra to studier som har tatt for seg noen spesielt utvalgte aspekter knyttet til den norske bostøtten. NOVA konkluderer med at bostøtten påvirker mottakernes atferd på boligmarkedet. Særlig gjelder dette tilbøyeligheten til å flytte inn i en trang bolig. De peker på viktigheten av boutgiftstakene og dekningsgraden, og at det er behov for ytterligere analyser og vurderinger av virkningen av disse.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-01-08 01:01:58.899260
MODIFIED 2019-04-29 18:00:20.597480+00:00
CREATED 2016-01-08 01:01:58.899260
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)