Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bøy av - Fra kaos til fagbrev : sluttrapport

Aker Piping Technology (APT) har jobbet bevisst med å redusere sykefravær siden 2000 og lykkes i arbeidet. Sykefraværet har vært på 2-4% i 10 år og bedriften har mange gode eksempler på å inkludere enkeltpersoner som har hatt behov for tilrettelegging. Bedriften ønsket å starte et inkluderingsprosjekt, med mål om å tilby ungdom med sammensatte behov, fagopplæring og langvarig praksis. Bakgrunnen for prosjektet var at produksjonsleder ved Aker Piping Technology (APT) stilte spørsmål om det stilles større krav til ungdom i egen bygd enn vi gjør til innleid utenlandsk arbeidskraft? Stilles det spørsmål om deltagelse i gym og hva fraværet er når vi leier inn ressurser, og hvorfor er det arbeidsledighet i Verdal når det er stor etterspørsel etter arbeidskraft til industrien?

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-08-13 12:08:41.424872
MODIFIED 2014-08-14 11:43:22.208387+00:00
CREATED 2012-08-13 12:08:41.424872
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)