Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brannbelastning ved boring over innretning i "cantilevermodus"

Proactima AS er av Petroleumstilsynet tildelt et oppdrag med å gjennomføre en studie av hvordan brannbelastning ved boring over innretning i «cantilevermodus» er håndtert i et utvalg feltutbygginger.

Arbeidet har bestått av gjennomgang av utvalgte risiko-, brann- og strukturresponsanalyser fra åtte feltutbygginger på norsk sokkel. Felles for alle feltutbyggingene er at konseptet er en bunnfast innretning uten eget boreanlegg. Behov for boring, brønnkomplettering og eventuelt senere tyngre brønnvedlikehold ivaretas ved bruk av en oppjekkbar boreinnretning som posisjoneres inntil den faste innretningen.

En rekke spørsmål som var en del av bestillingen fra Petroleumstilsynet er diskutert i rapporten.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-09-27 00:02:01.741699
MODIFIED 2017-09-27 00:02:01.759670
CREATED 2017-09-27 00:02:01.741699
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)