Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Breibandsmobilisering og organisering i distrikts-Norge

Rapporten tilhører rapportseriene Vestlandsforsking-rapport.

Rapporten tek utgangspunkt i ein sett av omgrep i ein modell for regional kapasitetsbygging. Utfrå denne er det gjennomførd ei kartlegging og eit sett av case-studie for å vise korleis breibandsatsingane har utvikla seg rundt om i fylka. Kartlegging har også vist eit sett av eksempel både på vellukka fylkesovergripande organisering og vellukka regional organisering. Andre

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 978.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-01-29 20:39:02.831982
MODIFIED 2013-02-14 18:13:39.916365
CREATED 2012-01-29 20:39:02.831982
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)