Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Broer inn i arbeidslivet : elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring : kartleggingsstudie av opplæringstilbud, organisering og tilpasninger

Rapporten tilhører rapportseriene Arbeidsnotat.

Arbeidsnotatet presenterer resultatene fra to delstudier som er knyttet til et forskningsprosjekt gjennomført høsten 2012, som omhandler elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring. Prosjektet skal øke kunnskapsgrunnlaget om opplæringstilbudene for elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring som har behov for særskilt tilrettelegging, enten det gjelder fysisk tilpasning, tilgjengelighet av ulike hjelpemidler eller spesialundervisning. De overordnede problemstillingene har vært: 1) Hvordan organiseres opplæringstilbudet til elever med funksjonsnedsettelser i videregående opplæring? 2) Hvem samarbeider skolene med når det gjelder overgangen mellom videregående opplæring og arbeidsliv for elever med funksjonsnedsettelser og hva samarbeides det om? Prosjektet er finansiert av NAV gjennom programmet FARVE – forsøksmidler arbeid og velferd.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-06-13 12:00:36.026646
MODIFIED 2014-08-14 11:50:01.356495+00:00
CREATED 2014-06-13 12:00:36.026646
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)