Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bromerte flammehemmere i avfallsstrømmen

COWI AS har sammen med Norsas AS gjennomført denne kartleggingen av tilførsel av bromerte flammehemmere til miljøet knyttet til avfallsbehandling, og er ansvarlig for rapportens innhold. Arbeidet er utført i perioden september - november 2007. Arbeidet har tatt utgangspunkt i tidligere kartlegginger og undersøkelser vedrørende bruk og disponering av produkter med bromerte flammehemmere. Det er hentet ut informasjon fra Norbas og registeret for eksport av farlig avfall hos SFT. Det er også tatt kontakt med en rekke aktører i avfallssystemet for å innhente informasjon om avfallsmengder og disponeringsmetoder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:53.466919
MODIFIED 2017-12-08 13:00:34.123236+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:53.466919
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)