Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bromerte flammehemmere i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø

I løpet av de to siste årene er nivåer av “nye” miljøgifter i blodprøver fra gravide kvinner i Nord-Norge og arktiske områder i Russland rapportert (SPFO-rapport: 930/2005, TA-2103/2005, ISBN 82-7655-261-7; SPFO-rapport: 963/2006, TA-2184/2006, ISBN 82-7655-290-0). Analytiske problemstillinger knyttet til relativt små blodvolumer i de to første studiene, samt økt fokus på deka- og nona- BDE førte til en oppfølgingsstudie. I de to første SFT-rapportene syntes de bromerte stoffer å til en viss grad være assosierte med en“sivilisasjonseffekt”, med eksponering til dagliglivets bruksgjenstander samt en mulig relasjon til inntak gjennom kosten. I disse rapportene ble det også påvist relativt store forskjeller mellom de russiske studiegruppene

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 56.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:55.134550
MODIFIED 2016-08-12 06:03:21.473750+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:55.134550
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)