Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere : hvem deltar, og hvordan er sysselsettingseffektene?

Rapporten tilhører rapportseriene FAFO-rapport.

Den registrerte arbeidsledigheten er betydelig høyere for ikke-vestlige innvandrere enn det den er for innvandrere fra vestlige land og for nordmenn. For å gjøre det lettere å komme i arbeid eller utdanning er imidlertid ikke-vestlige innvandrere en av flere prioriterte målgrupper for arbeidsmarkedstiltak. De mest brukte arbeidsmarkedstiltakene er arbeidspraksis, arbeidsmarkedsopplæring og lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter innvandrere til ordinære lønns- og arbeidsvilkår med sikte på et varig arbeidsforhold. I denne rapporten presenterer vi resultatene av en gjennomgang av omfang og effekter av slike arbeidsmarkedstiltak for ikke-vestlige innvandrere. Vi finner blant annet: 1) Deltakelse på tiltak varierer med nasjonalitet og i noen grad med kjønn. Spesielt deltar forholdsvis mange kvinner fra Afrika og Asia sammenliknet med antall personer fra disse landområdene som er registrert helt ledig eller på tiltak. 2) Lønnstilskudd har i gjennomsnitt positiv effekt for ikke-vestlige innvandrere. 3) Deltakelse på praksisplass og opplæringstiltak øker jobbsannsynligheten for asiatiske og østeuropeiske kvinner, samt for østeuropeiske og afrikanske menn. 4) Ikke-vestlige innvandrere rekrutteres særlig til jobber innen helse og sosial, hotell og restaurant, varehandel og annen tjenesteyting.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 400.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-11-13 15:22:48.924348
MODIFIED 2017-09-17 02:01:13.093172+00:00
CREATED 2010-11-13 15:22:48.924348
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)