Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av evaluering i statlig styring

Målsettingen med utredningen har vært å få mer kunnskap om hvordan evaluering benyttes som verktøy i statlig styring i dag, og hva som er eventuelle forbedringsområder når det gjelder evalueringers relevans, nytte og bruk i statlig styring og utvikling. Vurderingene er basert på en spørreundersøkelse basert på et representativt utvalg fra evalueringsportalen. I tillegg er det gjennomført intervjuer med ledere og nøkkelpersoner i departementer og underliggende virksomheter. Utredningen viser at evalueringer oppleves som et nyttig verktøy som grunnlag for styring, politikkutvikling og fagutvikling. Når det gjelder begrepene «styring», «kontroll», «utvikling» og «læring», bruker informantene i intervjuene disse begrepene om hverandre.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-01-19 12:09:07.335628
MODIFIED 2017-01-19 12:09:07.758807
CREATED 2017-01-19 12:09:07.335628
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)