Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av forskning : fasettert begrep - mange forklaringsmodeller

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Denne rapporten kommer i forlengelsen av Norges forskningsråds strategiske instituttprogram Profiling Output in Norwegian Research (1999 – 2001). Som et resultat av instituttets arbeid med programmet, ble det klart at det var et behov for å sammenfatte de ulike forklaringsmodeller som finnes i litteraturen om bruk av forskning. Denne rapporten er et bidrag til dette. Ved siden av å sammenfatte og drøfte ulike forklaringsmodeller har forfatterne også testet ut hvilke forklaringsfaktorer som er de mest sentrale i en norsk kontekst.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-18 13:00:43.952576
MODIFIED 2014-08-14 11:46:05.274975+00:00
CREATED 2013-02-18 13:00:43.952576
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)