Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av geologisk kompetanse i kommunene

Hovedhensikten med utredningen er å få eksisterende og ny geologisk kunnskap mer aktivt brukt i kommunale planprosesser. Følgende problemstillinger har vært i hovedfokus: - Identifisere og vurdere utfordringer knyttet til tilgangen på geologiske data og tjenester via NGU sine nettsteder og GeoNorge - Identifisere og vurdere hvilke barrierer som eksisterer med hensyn på manglende bruk av geologisk kunnskap/informasjon - Identifisere og vurdere hvilke kanaler NGU kan bruke for å formidle og markedsføre sine produkter og tjenester slik at de blir mer brukt i kommunale planprosesser

For innsamling av grunnlagsdata er det i all hovedsak benyttet personlig intervju og telefonintervju, supplert med dokumentstudier.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 9.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-10-27 16:50:46.306282
MODIFIED 2019-04-25 13:00:54.702635+00:00
CREATED 2010-10-27 16:50:46.306282
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)