Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av kunnskap om veiulykker fra Statens havarikommisjon for transport

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I 2004 ble Statens havarikommisjon for transport utvidet med en ny seksjon for veitrafikk. Målet bak utvidelsen var å opparbeide ny kunnskap som kunne brukes som basis for tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet. Denne rapporten ser på hvordan kunnskapen som genereres av den nye seksjonen, benyttes av de øvrige aktørene inne sikkerhetsfeltet. Vi finner at selv om de fleste av Havarikommisjonens sikkerhetstilrådninger blir tatt til følge, er det fremdeles rom for forbedringer i oppfølgingsprosessen, om kunnskapen skal utnyttes optimalt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 618.8KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:26.105480
MODIFIED 2014-08-14 11:49:33.443897+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:26.105480
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)