Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av opplæringstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne

Rapporten tilhører rapportseriene Proba-Rapport.

Rapporten dokumenterer en del forhold omkring bruken av arbeidsrettede tiltak overfor personer med nedsatt arbeidsevne, med vekt på opplæringstiltak. Rapporten dekker i hovedsak perioden fra år 2000 og fram til NAV-reformen, og omtaler regelendringer, endringer i definisjon av målgruppen samt innretning av og bruk av tiltak. Rapporten er en delleveranse på prosjektet "Evaluering av tiltak for å hjelpe personer med nedsatt arbeidsevne til å komme i arbeid". Proba er underleverandør til Frischsenteret, som er oppdragstaker på prosjektet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 759.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-27 13:00:14.259113
MODIFIED 2016-11-11 17:00:42.262516+00:00
CREATED 2013-02-27 13:00:14.259113
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)