Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av reisetid ombord på toget

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

Hva bruker togpassasjerene reisetiden til? Dette og flere spørsmål ble stil til ca 1200 passasjerer på på ulike togstrekninger i Norge sommeren 2008. Den som reiser i forbindelse med arbeid bruker mest tid på arbeidsrelaterte gjøremål, men de har også en rekke andre gjøremål. De som reiser i privat ærend bruker mest tid på kontakt med andre passasjerer, eller de slapper av. Arbeid underveis på reisen er vanligst på reiser mellom to og tre timer. Nesten 80 prosent har med seg en mobiltelefon på reisen, og bortimot 60 prosent bruker den. Hver fjerde har med seg en bærbar PC og 16 prosent bruker den underveis. Analysene viser at svært få av togpassasjerene, ca. 10 prosent, mener at reisetiden er bortkastet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 576.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-05-11 13:00:26.701675
MODIFIED 2016-11-28 10:01:11.691415+00:00
CREATED 2014-05-11 13:00:26.701675
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)