Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruk av tospråklighetsmidlene

Finnut Consult AS har på oppdrag for Sametinget gjennomført en evaluering av tospråklighetsmidlene. Hovedformålet med evalueringen har vært å få et godt bilde av kommunens og fylkeskommunens bruk av tospråklighetstilskuddet, hva som har fungert tilfredsstillende og hva som eventuelt ikke har fungert etter intensjonen. Det vil også være viktig å få fram hvilke endringer av tildelingskriteriene som vil være formålstjenlige i fremtiden. Vi takker Sametinget for oppdraget, og for et godt samarbeid. I datainnsamlingen har vi intervjuet samtlige kommuner og fylkeskommuner som i evalueringsperioden har vært en del av forvaltningsområdet for samisk språk, samt foretatt en gjennomgang av de respektive kommuner og fylkeskommuners rapporter i forhold til bruk av midler, planer og andre dokumenter.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 01:00:28.053847
MODIFIED 2018-06-04 10:00:16.008791+00:00
CREATED 2016-02-03 01:00:28.053847
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)