Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruke av miljøgiftbudsjett ved gjennomføring av tiltak i forurenset sjøbunn : utredning av muligheter

Miljøgiftbudsjett og miljøgiftregnskap gir mulighet til å gjennomføre opprydding i forurensede sedimenter etter målbare parametre som er knyttet til miljørisiko og reduksjon av miljørisiko. Risikoen uttrykkes i dette tilfelle som mengde miljøgifter som spres fra de forurensede sedimentene. Et miljøgiftbudsjett vil bestå i miljøgiftspredning før, under og etter at tiltaket er gjennomført. Gjennom et miljøgiftbudsjett er det mulig å sammenligne ulike tiltaksalternativer i forhold til hvor mye reduksjon i forurensningsspredning som kan oppnås både på kort og lang sikt. Dette gjør det mulig å sette den maksimal oppnåelige miljøeffekten i forhold til kostnader og samfunnsnytte for tiltaket.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 786.3KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-11-19 16:08:56.447391
MODIFIED 2016-08-12 06:03:22.244647+00:00
CREATED 2012-11-19 16:08:56.447391
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)