Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruken av private aktører i barnevernet – ansvar på avveie?

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Evalueringen konkluderer med at det er behov for både juridiske avklaringer. Og en bedre regulering av de ulike delmarkedene innenfor barnevernet. For kommunebarnevernet foreslås det tiltak som skal gi barneverntjenestene reell mulighet til å kjøpe tjenester på en riktig og god måte. Tiltakene faller inn i tre kategorier: Bedre juridisk regulering av hva de private skal kunne brukes til, tiltak som styrker kommunene som innkjøpere, og en statlig opprydding i ulovligheter og markedssvikt. Evalueringen foreslår også tiltak som gjør kommunene mer selvhjulpne.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.7MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-10-06 13:05:19.758376
MODIFIED 2016-10-06 13:05:19.768646
CREATED 2016-10-06 13:05:19.758376
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)