Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Bruker barn beina? : evaluering av prosjektet Aktive skolebarn (2002-2005)

Rapporten tilhører rapportseriene TØI rapport.

I 2005 ble 7500 skolebarn og deres foreldre spurt om hvordan de kom seg til og fra skolen, og hvordan de opplevde skoleveien. Undersøkelsen fungerer, sammen med en forundersøkelse fra 2002, som evaluering av prosjektet "Aktive Skolebarn". Det har ikke vært store endringer i barns skolereise siden 2002. Nå som da, går 43 prosent av barna til skolen, og 25 prosent blir kjørt i bil. Undersøkelsen ser også på en rekke fysiske forhold på skoleveien. Når vi kontrollerer for andre forhold som kan tenkes å virke inn på barnas reisevaner, finner vi ingen effekt av prosjektet. "Gå/sykle til skolen"-aksjoner som den enkelte skolen gjennomfører på egen hånd har imidlertid en god effekt på antall barn som går eller sykler.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.2MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-12-07 13:02:50.912541
MODIFIED 2016-08-12 06:04:24.054440+00:00
CREATED 2012-12-07 13:02:50.912541
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)