Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerbasert evaluering av det kommunale tjenestetilbudet for barn og unge med psykiske vansker

Rapporten tilhører rapportseriene SINTEF rapport.

Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er en sentral målsetting å studere hvordan brukere med psykiske vansker opplever samarbeid, samordning og koordinering mellom ulike tjenesteytere og instanser. Følgende delspørsmål søkes besvart: - Hvordan opplever brukerne at ulike hjelpeinstanser og tjenesteutøvere samarbeider? - I hvilken grad er brukerne tilfredse med samordning og koordinering av tjenester? - Opplever brukerne å bli tatt med som samarbeidspartnere? - Blir brukerne mer tilfredse med samarbeidet mellom tjenester over tid? • Hvilke andre aspekter ved tjenestetilbud er brukerne mer eller mindre tilfredse med? - Er brukernes tilfredshet med tjenester relatert til demografiske forhold? - Er brukernes tilfredshet relatert til kontekstuelle forhold ved tjenestene? - Blir brukerne generelt mer tilfredse med det kommunale tjenestetilbudet over tid? Prosjektet er basert på en brukerundersøkelse blant barn, unge og deres foresatte som er brukere av PP -tjenesten eller helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Opplysninger fra brukerundersøkelsen kobles mot opplysninger fra en spørreskjemaundersøkelse om kontekstuelle forhold ved tjenestene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.4MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 14:03:09.472342
MODIFIED 2016-02-03 14:03:09.772400
CREATED 2016-02-03 14:03:09.472342
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)