Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern : nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

Rapporten tilhører rapportseriene PasOpp-rapport.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte høsten 2007 for andre gang en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2004. I 2007 deltok 100 poliklinikker i undersøkelsen, og totalt 11 085 pasienter svarte på spørreskjemaet.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-07-05 12:00:25.987195
MODIFIED 2017-04-11 02:00:28.321924+00:00
CREATED 2014-07-05 12:00:25.987195
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)