Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerevaluering av det norske blodgiverskjemaet

Blodgivere i Norge fyller ut et spørreskjema for å avdekke helsestatus hver gang de gir blod. Etter utfyllingen av spørreskjemaet blir blodgiveren intervjuet i et avskjermet rom. Det er en forutsetning for blodgivningen at giveren har forstått spørreskjemaet, slik at den som godkjenner giveren kan stole på de opplysningene som gis. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag av Helsedirektoratet å evaluere det norske blodgiverskjemaet. Skjemaet ble vurdert ved bruk av både kvalitative og kvantitative metoder. Den kvalitative metoden var kognitive intervjuer med blodgivere. Den kvantitative metoden var gjennomføring av en brukerundersøkelse ved fire blodbanker.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-10-24 22:04:16.114774
MODIFIED 2015-10-16 08:19:54.112443+00:00
CREATED 2014-10-24 22:04:16.114774
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)