Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerevaluering for operatører ved helsetjenestens sentraler i Nødnettprosjektets trinn 1

På oppdrag fra Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har konsulentselskapet A-2 Norge AS gjennomført en brukerundersøkelse blant operatørene ved helsesektorens sentraler i det geografiske området for Nødnett‐utbyggingens første trinn. Hensikten med brukerundersøkelsen har vært å få innblikk i brukererfaringene så langt, slik at man kan dra nytte av disse i den videre utrulling av et landsdekkende Nødnett.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.6MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-07 13:00:16.562933
MODIFIED 2017-10-29 10:00:18.552045+00:00
CREATED 2014-01-07 13:00:16.562933
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)