Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerevaluering Nødnett trinn 1

Denne rapporten er resultatene av et samarbeid mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og representanter for politi, helse og brann for å kartlegge brukernes tidlige erfaringer med Nødnett. Denne brukerundersøkelsen er en av flere evalueringsaktiviteter for å avdekke virkningene av Nødnett på kort sikt (2-6 måneder etter oppstart) og er en oppfølging av en lignende undersøkelse gjennomført i 2007.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 889.6KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-01-30 13:03:36.495472
MODIFIED 2021-04-05 22:02:22.398603+00:00
CREATED 2014-01-30 13:03:36.495472
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)