Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerfinansiering i Luftfartstilsynet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Vista Analyse har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet vurdert grunnlaget for brukerfinansiering av Luftfartstilsynet. Sentralt i vurderingen har vært spørsmål knyttet til gebyrer kontra sektorfinansiering.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 2.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-04-30 23:01:06.736257
MODIFIED 2016-04-30 23:01:06.977768
CREATED 2016-04-30 23:01:06.736257
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)