Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført i 2007. Resultater fra første fase ble offentliggjort i NIBR-rapport 2005:6; Brukermedvirkning og psykisk helse. Andre fase; Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter, NIBR-rapport 2007:2, sammenlikner resultater og endringer i perioden som har gått mellom de to fasene, og besvarer prosjektets overordnede problemstillinger. Søkelyset er spesielt rettet mot endringer.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 595.7KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2017-04-12 00:02:49.411838
MODIFIED 2017-04-12 00:02:49.743344
CREATED 2017-04-12 00:02:49.411838
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)