Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukermedvirkning og psykisk helse

Rapporten tilhører rapportseriene NIBR-rapport.

Rapporten er første fase i et prosjekt som undersøker brukeres og pårørendes erfaringer med medvirkning og samordning i psykiatrien. Erfaringene blant brukerne varierer sterkt, men brukerne ønsker generelt sterkere innflytelse på egen behandling. Det oppleves at ingen i behandlingsapparatet tar ansvar for brukerne, og at brukere selv må følge opp tjenestene. Individuelle planer benyttes i liten grad. Skolene er lite flinke til å oppdage barn med psykiske problemer, og til å henvise dem videre. Pårørendes rolle i psykiatrien er uavklart, og det etterlyses mer informasjon og sterkere involvering av pårørende.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 688.1KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-02-05 21:06:07.363915
MODIFIED 2016-08-12 06:05:04.130302+00:00
CREATED 2013-02-05 21:06:07.363915
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)