Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen : en evaluering

NTNU Samfunnsforskning AS fikk i desember 2007 i oppdrag å evaluere ordningen med Brukerpass i hjelpemiddelformidlingen. Formålet med evalueringen har vært å se om ordningen fungerer etter hensikten, men også om det er utilsiktete ulemper og forbedringspotensial. I evalueringen har det blitt brukt ett sett av koblete undersøkelser. Den viktigste er en spørreskjemaundersøkelse til hele populasjonen av brukere av ordningen. I tillegg har det blitt intervjuet et mindre utvalg personer, med og uten brukerpass, i tre fylker: Hedmark, Oslo og Sør- Trøndelag. I de samme fylkene er det også gjennomført fokusgruppesamtaler med ansatte innenfor hjelpemiddelformidlingen. Informasjonen fra intervjuene blir presentert i tilknytning til resultatene fra spørreundersøkelsen. Analysene er i all hovedsak på nasjonalt nivå, men i noen tilfeller går vi nærmere inn på de tre nevnte fylkene.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 993.9KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-11-25 13:01:01.274673
MODIFIED 2014-08-14 11:47:46.661633+00:00
CREATED 2013-11-25 13:01:01.274673
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)