Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukertilfredshetsundersøkelsen 2010 : tilfredshet med tjenester fra Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)

Brukertilfredshetundersøkelsen viser at gjennomsnittet av brukerne som har svart på undersøkelsen er delvis enige eller helt enige i at de vil benytte samme kompetansesenter igjen og vil anbefale sentret til andre foreldre/foresatte. Vi ser imidlertid variasjoner regionalt og i forhold til aldersgruppen på barnet/eleven saken gjelder.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.9MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2012-07-01 10:39:04.242222
MODIFIED 2016-08-12 06:01:44.248049+00:00
CREATED 2012-07-01 10:39:04.242222
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)