Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse 2006 : lønnstakere og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten

Rapporten viser resultatene fra en undersøkelse om lønnstakeres og pensjonisters oppfatning av Skatteetaten. Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om brukernes syn på og erfaringer med, samt krav og forventninger til Skatteetatens arbeid med arbeid med informasjon og veiledning, samt service og brukeropplevelse. Rapporten sammenligner resultatene med resultater fra tilsvarende undersøkelser i 1999 og 2004

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 169.5KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2010-12-15 04:41:59.230068
MODIFIED 2013-02-14 18:09:30.709050
CREATED 2010-12-15 04:41:59.230068
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)