Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse 2012

Brukeren fikk tilsendt en link til et spørreskjema til den e-postadressen som de selv hadde oppgitt til HTU etter at saken var avsluttet. For mottaker tok det ca 2-3 minutter å svare på spørsmålene. Fordelen med e-postutsendelser via QuestBack er at respondenten kan velge å svare anonymt. Det var utlovet en vinnerpremie til en av deltakerne ved loddtrekning for å sikre en høyest mulig svarprosent

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 12.3MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2013-05-07 12:02:49.650669
MODIFIED 2014-08-14 11:46:50.155775+00:00
CREATED 2013-05-07 12:02:49.650669
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)