Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse 2013

Brukeren fikk tilsendt en link til et spørreskjema til den e-postadressen som de selv hadde oppgitt til HTU etter at saken var avsluttet. For mottaker tok det ca 2-3 minutter å svare på spørsmålene. Fordelen med e-postutsendelser via QuestBack er at respondenten kan velge å svare anonymt. Det var utlovet en vinnerpremie til en av deltakerne ved loddtrekning for å sikre en høyest mulig svarprosent - Se mer på: http://evalueringsportalen. no/evaluering/brukerundersokelse-2012

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 10.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-02-13 05:00:24.344795
MODIFIED 2017-09-30 22:00:30.669823+00:00
CREATED 2014-02-13 05:00:24.344795
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)