Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse 2013 : en undersøkelse av synspunkter på ODs virksomhet

Rapporten tilhører rapportseriene Rapport.

Oljedirektoratet har gitt Agenda Kaupang AS i oppdrag å foreta en undersøkelse av sentrale brukeres oppfatninger av direktoratets planer og prioriteringer, leveranser og tjenester. Det er gjennomført intervjuer med offentlige aktører og representanter for rettighetshavere og operatører. Det er også gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot medlemmer i lisenskomiteer. I denne rapporten gjengis resultatene fra under-søkelsen. Resultatene sammenlignes også med resultater fra en lignende undersøkelse i 2010.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 774.0KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-04-15 12:00:18.855353
MODIFIED 2017-12-08 07:00:38.361611+00:00
CREATED 2014-04-15 12:00:18.855353
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)