Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse av LEXIN : ordbøker for minoritetsspråklige

Det norske LEXIN-prosjektet består i 2012 av ordbøker på mange språk på nett og på papir. De inneholder også bildeordbøker og digitale læringsressurser. Målet med LEXIN er å gi minoritetsspråklige barn og voksne på alle språknivåer et verktøy for å lære norsk. Alle nettbaserte læringsressurser i LEXIN-serien er gratis og tilgjengelig via www. udir. no/lexin. Brukerundersøkelsen av LEXIN avdekker en rekke utviklingsområder for LEXIN. Dette gjelder særlig utvikling av ordbøkene, hvor det er behov for flere nettressurser, flere nye språk, samt nye bilder og illustrasjoner. LEXIN oppleves som et lett tilgjengelig hjelpemiddel og benyttes dobbelt så mye hjemme som på skolen. Blant lærerne i undersøkelsen oppgir 80 prosent at de oppfordrer elevene til å bruke LEXIN når de arbeider individuelt.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 1.3MB)
  2. Konkurransegrunnlag (pdf, 220.2KB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2014-11-18 01:06:07.429150
MODIFIED 2015-10-16 08:20:04.742727+00:00
CREATED 2014-11-18 01:06:07.429150
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)