Gå til hovedtekst

evalueringsrapport

Brukerundersøkelse i barnevernsinstitusjonene

Rapporten tilhører rapportseriene NOVA Rapport.

Rapporten presenterer resultatene fra den første landsomfattende brukerundersøkelsen blant ungdom i barnevernets langtidsinstitusjoner som er gjennomført i Norge. Resultatene viser et sammensatt bilde. På mange måter har vi fått positive innblikk: Et klart flertall av ungdommene visste hvorfor de oppholdt seg på institusjonen, de fant de ansatte hyggelige, og de fikk bistand til å delta i fritidsaktiviteter og gjennomføre skolearbeid. Samtidig ble vi presentert for utfordringer - ungdom på barnevernsinstitusjon er en heterogen gruppe, med ulik bakgrunn og ulike problemer, de opplever de ansatte ulikt og reagerer ulikt på regler og praksis ved institusjonene. Noen få rapporterte også at de var utsatt for ulike typer overgrep på institusjonene de var på.

Last ned dokumenter

  1. Evalueringsrapporten (pdf, 3.1MB)

Gi tilbakemelding

Ser du en feil i de registrerte dataene? Hjelp oss forbedre metadatakvaliteten gjennom å sende oss en epost med informasjon om hva som er galt

DATE2016-02-03 14:01:28.910147
MODIFIED 2016-02-03 14:01:29.196148
CREATED 2016-02-03 14:01:28.910147
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)